کاملترین فایل تحقیق تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع

شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد
محقق گرامی،شما با جستجوی تحقیق تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(تحقیق تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند

هدف ازانجام این پژوهش مشخص کردن تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکاراست. پژوهشگربه دنبال رد یا تأیید فرضیه به این شرح می باشد: فرضیه اول : مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکاراست.

ادامه مطلب


مطالب تصادفی